ADHD

Børn med ADHD

For det meste vil behandling af ADHD ved børn foregår via en „forældretræning“: Forældretræningen for børn med ADHD er bygget op med forskellige problemområder, jeg kalder for “byggeklodser”. I starten af behandlingen definerer vi problemerne sammen og sætter mål. Vi arbejder på, at få en fælles forståelse for jeres barn og de ting, der er svære for ham/hende i dagligdagen. Derefter laver vi en terapiplan, hvor de forskellige “byggeklodser” bliver valgt ud, prioriteret og sat sammen, alt efter det, hvad jeres barn har brug for. Mulige problemer kunne være: Barnet har svært ved at overholde regler i skolen og derhjemme, at lytte efter, at lege alene, at kontrollere sine følelser, at koncentrere sig. Vi vil arbejde bl.a. med grænsesætning, positiv opmærksomhed og belønningssystemer. Forældrene bliver støttet i at gennemføre nogle forandringer i deres hverdag eller bliver oplært i at rette fokus på andet, end de har været vant til. Vi ændrer måske på forventninger, mønster eller indstillinger og arbejder med flere positive oplevelser og en bedre hverdag for jeres familie. Jeg kan ikke undvære forældre i mit arbejde med børn med ADHD, men det godt være, at der også bliver brugt tid til samtaler, spil og øvelser alene med barnet alt efter alder og evner.

P-Huset
Rosensgade 15, øverste sal
8000 Aarhus C

Copyright © All Rights Reserved | This template is made with by Colorlib