Praktisk information


Lokation

Jeg har lokale i Rosensgade 15, øverste sal i Psykologhuset ved Åen.

Betaling

Samtaler afregnes efter hver session via Mobilepay.

Tilskud

Jeg har en aftale med Sygeforsikringen “Danmark” om elektronisk indberetning. Som medlem kan du få refunderet 300 kr. pr. samtale, når visse betingelser er opfyldt – se her Jeg er IKKE tilknyttet den offentlige sygesikring. Dvs. at du ikke kan bruge din henvisning af egen læge. Men i nogle tilfælde dækker din arbejdsforsikring, kommune eller din private forsikring.

Afbud

Afbud til individuelle samtaler og supervision skal ske i god tid og senest 24 timer før aftalt samtale. Afbud kan meldes via telefonopkald, SMS eller mail. Ved udeblivelse eller afbud senere end ovenstående frist betales fuld pris på den aftalte ydelse.

Tavshedspligt

Som psykolog har jeg tavshedspligt. Det vil sige, at det vi taler om, ikke kommer udenfor rummet og at dit privatliv dermed er beskyttet. Undtagelser for tavshedspligten er begrænset til situationer, hvor der vurderes, at du eller andre er udsat for åbenbar fare, eller ved en juridisk myndigheds anmodning om relevante oplysninger i forbindelse med fx en retssag eller arbejdsskadesag. Her er jeg gennem lovgivning forpligtet til at videregive sådanne oplysninger til rette sted. I tilfælde af, at en sådan pligtmæssig videregivelse af oplysninger skulle blive aktuel, oplyses du naturligvis om dette.

Databeskyttelse

Når du er klient hos mig, indhenter og opbevarer jeg persondata til min lovpligtige journalisering, samt til eventuelt samarbejde med andre relevante parter omkring din sag. Deling af dine oplysninger med andre parter sker aldrig uden dit forudgående samtykke.

De oplysninger, jeg skal bruge til journalen er: navn, cpr-nummer og emailadresse.

Ovennævnte oplysninger og samtykke til indhentning og opbevaring af disse indhenter jeg ved vores første møde. Det anbefales, at du aldrig fremsender personfølsomme oplysninger via e-mail.

Ifølge Psykologloven gemmes journaler i fem år. Du har som klient til enhver tid ret til at få din journal udleveret. Øvrige data har du til enhver tid krav på at få slettet, hvis du måtte ønske det.

Jeg er dataansvarlig, og jeg sikrer at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Priser

Individuel psykoterapi (50 min.)

950kr
  • studerende
  • 850 kr

Kontakt

Par og familier (80 min.)

1.300kr
  • studerende
  • 1.200 kr

Kontakt

Individuel supervision (60 min)

1.000kr


Kontakt

Gruppe-
supervision

Variabel
  • priser i forhold til antal deltagere og varighed.

Kontakt