Psykolog Melanie Werner Mud

Jeg har 15 års erfaring med behandling af børn, unge, voksne og familier. Jeg er specialist i psykoterapi med videreuddannelse i kognitiv terapi.

Måske har du tidligere haft en spiseforstyrrelse og føler at der er nogle restsymptomer tilbage og har lyst til at blive helt fri for spiseforstyrrelsen og gamle spisemønstre? Eller står du midt i en akut spiseforstyrrelse og har brug for at komme ud af den? Vi tager udgangspunkt i de problemer du står i. Det kan være kropslede, mangel af nydelse ved maden, undervægt, overmotionering, overdreven fokus på kalorier og sund kost eller også er det de udløsende og bagvedliggende faktorer du vil have fokus på, for at komme ud af din spiseforstyrrelse. Der vil være fokus på den ambivalens mange oplever i forhold til behandling. Det vil sige, at der ofte er en frygt for at indgå en behandling og give slip på spiseforstyrrelsen og følelsen af kontrol. For mig er det vigtigt, at du føler at du bliver hørt, at du er med i processen, men samtidig vil jeg efter min faglige vurdering også komme til at udfordre dig og prøve at motivere dig for at komme videre. Læs mere i en artikel jeg har skrevet om behandling af anoreksi.

Mine mange års erfaring i psykiatrien gør, at jeg kan hjælpe jer med at vurdere om en kontakt til egen læge og en behandling i Klinik for Spiseforstyrrelser kunne være nødvendigt.