Psykolog Melanie Werner Mud

Jeg har 15 års erfaring med behandling af børn, unge, voksne og familier. Jeg er specialist i psykoterapi med videreuddannelse i kognitiv terapi.

Jeg arbejder hovedsagligt indenfor den kognitive og adfærdsterapeutiske referenceramme. Her går man ud fra at følelser, tanker og adfærd har indflydelse på hinanden og konstant påvirker hinanden. For at kunne ændre noget i ens liv og få det bedre, vil man målrettet arbejde med tanke- og adfærdsmønstre, der i gennem årene har sneget sig ind i ens liv. Vi vil tage udgangspunktet i din situation her og nu og definerer terapimål, for løbende at kunne vurdere, om der noget, der har ændret sig ved din problemstilling. Det kan også være at det er relevant at kigge på gamle mønstre, der er opstået under opvæksten eller hvilken rolle man har fået i sin familie. Kognitiv terapi er kendt for at arbejde med „redskaber“ som kan være meget forskellige. Der kan også inddrages strategier og redskaber fra den metakognitive tilgang og compassion focused therapy. For at nævne nogle, kunne det være afspændingsteknikker, stressmanagement, fokus på egenomsorg og behov, problemløsningsteknikker og arbejde med tankemyldre og grublerier. Tit vil du opleve at vi udvikler billeder eller metafore sammen og at du vil få øvelser med hjem, som du til den næste samtale kan afprøve. Derudover bruger jeg også hypnose som et redskab, hvis det giver mening i terapien. Hypnose kan anvendes f.eks. ved angst, depression, stress, arbejde med egenomsorg og meget mere.